Áp dụng :

– Sa trễ cung mày(khoảng cách cung mày gần mắt)

– Thừa da mi mắt(ít da mi thừa)

– Xoá bỏ vết xăm mày cũ bị xấu, lỗi.

Phương pháp phẫu thuật :

– Mở đường rạch phía trên sát cung mày

– Cắt một phần da phía trên cung mày hình trăng khuyết với độ cao tương đương với độ sa trễ của cung mày.

Cách thức :

Gây tê tại chỗ

Thời gian :

20 phút

Chăm sóc :

– Sưng nề trong 2 ngày đầu, giảm dần sau 5-7 ngày.

– Uống thuốc theo đơn , cắt chỉ sau 5-7 ngày.

– Mắt tương đối ổn định sau 1 tháng.