Áp dụng :

– Niêm mạc môi dày

– Khuôn môi chưa đẹp

Phương pháp phẫu thuật :

– Cắt bỏ một phần niêm mạc môi hình múi cam trên ranh giới môi khô và môi ướt.

Cách thức :

Gây tê tại chỗ

Thời gian :

20 phút

Chăm sóc :

– Sưng nề trong 2 ngày đầu, giảm dần sau 5-7 ngày.

– Uống thuốc theo đơn , cắt chỉ sau 5-7 ngày.